Hướng dẫn sử dụng thông tin Công dân thay cho Sổ hộ khẩu

(VHGT) - Theo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH tổ chức, cá nhân có thể thực hiện 1 trong 7 phương thức sử dụng thông tin công dân thay việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, giao dịch dân sự.

Bài viết liên quan

1. Sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú

Các thông tin trên mặt thẻ CCCD gồm

 • Ảnh;
 • Số thẻ CCCD (số định danh cá nhân);
 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Quốc tịch;
 • Quê quán;
 • Nơi thường trú;
 • Ngày, tháng, năm hết hạn;
 • Đặc điểm nhận dạng;
 • Vân tay;
 • Ngày, tháng, năm cấp thẻ;
 • Họ, chữ điệm và tên, chức danh, chữ ký của người cấp thẻ.

2. Sử dụng thiết bị đọc mã QRCode trên thẻ CCCD có gắn chíp

Các thông tin gồm

 • Số CCCD; Số CMND 9 số;
 • Họ và tên;
 • Ngày sinh;
 • Giới tính;
 • Nơi thường trú;
 • Ngày cấp CCCD.

3. Sử dụng thiết bị đọc chíp trên thẻ CCCD

Các thông tin gồm

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Giới tính;
 • Quê quán;
 • Dân tộc;
 • Tôn giáo;
 • Quốc tịch;
 • Nơi thường trú;
 • Họ, chữ đệm và tên của cha, mẹ, vợ hoặc chồng;
 • Số chứng minh đã được cấp;
 • Ngày cấp;
 • Ngày hết hạn (của thẻ CCCD);
 • Đặc điểm nhận dạng;
 • Ảnh chân dung;
 • Trích chọn vân tay;
 • Số thẻ CCCD (số định danh các nhân).

4. Tra cứu, khai thác thông tin cá nhân trực tuyến trong Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Bước 1: Công dân truy cập trang web dân cư quốc gia theo địa chỉ: http://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Bước 2: Đăng nhập tài khoản/mật khẩu truy cập (sử dụng tài khoản Cổng DVC quốc gia); xác thực nhập mã OTP được hệ thống gửi về điện thoại

Bước 3: Tại trang chủ, truy cập vào chức năng “thông tin công dân” và nhập các thông tin theo yêu cầu: họ tên, số định danh các nhân, ngày sinh, số điện thoại, mã xác nhận. Sau đó, nhấn Tìm kiếm

Bước 4: Thông tin cơ bản của công dân sẽ hiển thị trên màn hình gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Nơi thường trú; Số định danh cá nhân; Số chứng minh nhân dân

5. Sử dụng ứng dụng VNeID

Bước 1:

 • Công dân đến cơ quan Công an đăng ký tài khoản mức 2
 • Thực hiện cài đặt ứng dụng VNeID
 • Thực hiện kích hoạt tài khoản trên thiết bị di động khi nhận được tin nhắn thông báo đăng ký tài khoản thành công theo các bước trong ứng dụng VNeID

Bước 2: Sau khi được kích hoạt, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử như sau:

Công dân thực hiện đăng nhập một lần trên cổng dịch vụ công quốc gia (liên thông với cổng dịch vụ công của các Bộ, ngành, địa phương) với tên tài khoản là số định danh cá nhân và mật khẩu để thực hiện các dịch vụ công trực tuyến

6. Sử dụng giấy xác nhận thông tin về cư trú

Công dân trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết (Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú)

Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân

Giấy xác nhận thông tin về cư trú có giá trị 30 ngày kể từ ngày cấp và có giá trị 06 tháng kể từ ngày cấp đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về việc khai báo cư trú.

7. Sử dụng Thông báo số định danh các nhân và thông tin trong cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư

Bộ công an đã chỉ đạo thực hiện cấp thông báo số định danh và thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 100% người dân chưa được cấp CCCD trên toàn quốc để người dân sử dụng giải quyết các thủ tục hành chính, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân

Các thông tin trên thông báo số định danh cấ nhân có đầy đủ các thông tin như trên.

 

Phi Phụng

Tags

BÌNH LUẬN