TP.HCM: Gò Vấp đẩy mạnh thực hiện quy định liên quan đến thay thể số hộ khẩu, sổ tạm trú giấy

(VHGT) - Nhằm đẩy mạnh thực hiện Công văn số 884/UBND-NCPC ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thực hiện quy định liên quan đến thay thể số hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp yêu cầu các phòng, ban chuyên môn trực thuộc quận, Ủy ban nhân dân 16 phường khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây.

Bài viết liên quan

Thứ nhất, các phòng, ban chuyên môn thuộc quận, Ủy ban nhân dân 16 phường nghiên cứu, thực hiện nghiêm Luật cư trú năm 2020, Nghị định số 104/2022/NĐ- CP và tổ chức triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTG ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Thủ tưởng Chính phủ về tiếp tục triển khai Đề án 06/CP tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo; Công văn số 5135/UBND-NCPC ngày 30 tháng 12 năm 2022; Công văn số 6831/CQTT (CATP) ngày 31 tháng 12 năm 2022 của thường trực Ban chỉ đạo Đề án 06 Thành phố về việc chuẩn bị các phương án thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31 tháng 12 năm 2022; Công văn số 72/BCĐ ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay thể Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính và các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phổ tại Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính bắt buộc phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú theo quy định tại Điều 14, Nghị định số AND.CP của Chính phủ khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thực hiện nghiêm quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ; tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình số hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, xác nhận thông tin về cư trú (CT07);

Hiện nay, phân hệ một cửa điện tử của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính có chức năng tra cứu 20 trường thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (số định danh cá nhân, số chứng minh nhân dân, họ và tên, giới tính, dân tộc, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, nhóm máu, ngày tháng năm sinh, nơi đăng ký khai sinh, quốc tịch, quê quán, thường trú, nơi ở hiện tại, cha, mẹ, vợ hoặc chồng, người đại diện, chủ hộ, số sổ hộ khẩu). Yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phải đăng nhập Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính để khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Trong quá trình khai thác thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính khí có các vấn để phát sinh (thông tin sai lệch, thiếu thông tin...) kịp thời trao đổi, phối hợp Công an quận, phường để được hướng dẫn giải quyết ngay.

Thứ hai, chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, cung cấp số điện thoại đường dây nóng (hotline) trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi tiếp công dân, nhóm các trang mạng xã hội như zalo, facebook... Bố trí cán bộ, công chức tổ, nhận phản ánh, kiến nghị công dân để phối hợp các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời, không để công dân phải đi lại nhiều lần, tránh gây dư luận bức xúc trong nhân dân. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới phương thức lề lối làm việc, kiên quyết xử lý theo quy định những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiều tiêu cực, tự ý đặt ra thủ tục hành chính không đúng quy định hoặc để chậm, muộn hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, niêm yết công khai các thủ tục hành chính có liên quan tại các khu vực tiếp nhận, hồ sơ, đề xuất các phương thức hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi giải quyết thủ tục hành chính khi thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Thứ tư, lập danh sách cán, bộ công chức, viên chức tham gia tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; báo cáo số liệu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính hàng tháng về Ủy ban nhân dân quận thông qua Văn phòng Ủy ban nhân dân quận.

Phi Phụng

Tags

BÌNH LUẬN