Cấm ghi hình, phát tán hình ảnh công trình quốc phòng và khu quân sự

(VHGT) - Chiều 24/11, với 470 ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 95,14 %), Quốc hội đã chính thức thông qua dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Luật gồm 6 chương, 34 điều.

Bài viết liên quan

Theo đó, Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự quy định nghiêm cấm ghi âm, ghi hình, ghi chép và phát tán hình ảnh về công trình quốc phòng, khu quân sự lên không gian mạng.

Công trình quốc phòng là công trình kiến trúc, vật thể, địa hình, địa vật tự nhiên sẵn có hoặc được xây dựng, cải tạo để phục vụ cho các hoạt động quân sự, quốc phòng, phòng thủ bảo vệ Tổ quốc.

Khu quân sự là khu vực được giới hạn bởi ranh giới trên mặt đất, trong lòng đất, trên mặt nước, dưới mặt nước, trên không được thiết lập, xác định chuyên dùng cho mục đích quân sự.

Điều 18 của Luật quy định, người, phương tiện có nhiệm vụ ra, vào khu vực cấm phải mang theo các loại giấy tờ do cấp có thẩm quyền quy định; chỉ thực hiện nhiệm vụ được phê duyệt và chịu sự kiểm tra, hướng dẫn của lực lượng bảo vệ.

Không được ghi âm, ghi hình, điều tra, khảo sát, định vị, đo vẽ, ghi chép miêu tả, đăng tải, phát tán trên phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng về công trình quốc phòng, khu quân sự, trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Trước khi Quốc hội thông qua luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cho biết, có ý kiến đề nghị bổ sung hành vi cấm đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn công trình quốc phòng và khu quân sự, vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật, hệ thống ăng ten quân sự.

Linh Đan

Tags

BÌNH LUẬN