Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT

Ông Lâm Chung Đồng (Hải Phòng) tham gia BHYT tại công ty với mã thẻ DN4 được 20 năm. Ông được BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT với mã thẻ TQ4 trong thời gian từ ngày 8/2/2023 đến ngày 31/1/2025.

Bài viết liên quan

Ông Đồng hỏi, ông sử dụng cả 2 thẻ BHYT như thế nào và chế độ ra sao? Nếu ông xin giảm đóng BHYT tại công ty trong thời gian 2 năm của thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng cấp thì có được không? Khi hết hạn thẻ mã TQ, ông tiếp tục đóng BHYT tại công ty mã DN thì thời gian tham gia BHYT của ông có được cộng dồn không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 16, Khoản 2 Điều 13 và Khoản 2 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định: Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Trường hợp ông vừa thuộc đối tượng người lao động làm việc trong các doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư (mã đối tượng DN, mã quyền lợi 4) vừa thuộc đối tượng thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đang tại ngũ, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đang công tác tại Ban Cơ yếu Chính phủ, học viên cơ yếu hưởng sinh hoạt phí từ Ngân sách Nhà nước theo chế độ, chính sách đối với học viên Quân đội (mã đối tượng TQ, mã quyền lợi 4) thì đóng BHYT theo đối tượng mã DN.

Đề nghị ông thông báo cho thân nhân của mình để giảm thẻ BHYT do Bộ Quốc phòng cấp.

Theo Chinhphu.vn

Tags

BÌNH LUẬN