ACV chưa thể niêm yết và thoái vốn nhà nước

(VHGT) - Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam vừa tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Bài viết liên quan

Trong năm 2024, ACV lên kế hoạch mang về 20.325 tỷ đồng doanh thu cho công ty mẹ, lợi nhuận trước thuế 9.378 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 6% so với thực hiện năm 2023. Số nộp ngân sách nhà nước là gần 2.000 tỷ đồng.

Với riêng tài sản khu bay, tổng công ty dự kiến doanh thu hạ cất cánh 2.702 tỷ đồng và chi phí 1.237 tỷ đồng, chênh lệch thu chi vào khoảng 1.464 tỷ đồng.

ACV dự báo khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt 30,7 triệu, tăng 22,5% so với năm 2023. Trong khi khách trong nước dự kiến 72,3 triệu khách, giảm 10% so với năm 2023. Tổng lượng hành khách vận chuyển là 103 triệu khách, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Ở mảng vận chuyển hàng hóa, ACV dự báo mức tăng trưởng 8% so với năm 2023, đạt gần 1,4 triệu tấn. Lưu ý rằng những con số này chưa bao gồm lượng khách quốc tế đến cảng Cam Ranh và Đà Nẵng.

Trước đó vào năm 2023, tổng công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 14% đạt mức kỷ lục 8.870 tỷ đồng (đã loại trừ lợi nhuận từ hoạt động khu bay). Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ còn 21.191 tỷ đồng.

Về vấn đề chia cổ tức, lãnh đạo ACV cho biết đang báo cáo các cấp chính quyền để các sửa nghị định liên quan để có thể tăng vốn bằng cổ phiếu, nhằm giữ lại nguồn tiền đầu tư các dự án. Chính phủ về cơ bản ủng hộ các phương án này, quyết định dự kiến có trong tháng 6-7.

ACV vẫn chưa thể niêm yết cổ phiếu do trên báo cáo tài chính vẫn còn ý kiến kiểm toán quyết toán cổ phần hóa và tài sản khu bay, đang chờ ý kiến các cơ quan có thẩm quyền. Công ty đang hoàn tất hồ sơ quyết toán cổ phần để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, sẽ thực hiện thủ tục và niêm yết khi đủ điều kiện, vấn đề này theo lãnh đạo doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ lưỡng.

ACV hiện có phần vốn Nhà nước chiếm 95,4%. Theo quyết định số 1479 ngày 29/11/2022, Nhà nước vẫn sẽ nắm giữ phần vốn này đến năm 2025 và vẫn chưa có kế hoạch thoái vốn. Theo đại diện của ACV, tất cả đều phụ thuộc vào kế hoạch thoái vốn của Chính phủ sau năm 2025.

Linh Đan

Tags

BÌNH LUẬN