Hội Luật gia quận Gò Vấp: Đẩy mạnh giáo dục pháp luật, góp phần bảo vệ quyền lợi của công dân

Hội Luật gia quận Gò Vấp (Tp.HCM) xác định, một trong những mục tiêu quan trọng nhiệm kỳ 2024 – 2029 chính là đẩy mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý; góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Ngày 8/6, tại trụ sở UBND quận Gò Vấp, Tp. HCM, Hội Luật gia quận (gọi tắt là Hội) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia quận Gò Vấp lần thứ X nhiệm kỳ 2024 – 2029 (gọi tắt là Đại hội).

Toàn cảnh Đại hội.

Đến tham dự Đại hội có bà Phạm Thị Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thị Thu Hoài; Phó Bí thư thường trực Quận Ủy Gò Vấp; bà Đào Thị My Thư, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp; bà Phạm Thị Thanh Nhàn, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; bà Lê Thị Kim Hạnh, Chánh văn phòng Quận ủy; bà Phạm Thị Thúy Hà, Trưởng ban Tuyên giáo quận Gò Vấp và hơn 80 đại biểu đại diện cho hơn 300 hội viên của Hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã đánh giá toàn diện về những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân trong thời gian thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX. Từ đó, định hướng hoạt động và đặt mục tiêu cho nhiệm kỳ 5 năm tới.

Luật gia Phạm Thị Kim Hạnh báo cáo hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Tại Đại hội, luật gia Phạm Thị Kim Hạnh đã báo cáo hoạt động của Hội nhiệm kỳ 2022-2024. Theo bà Kim Hạnh, trong nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia quận Gò Vấp đã có nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện tốt các mục tiêu, kế hoạch công tác Hội mà Nghị quyết của Đại hội lần thứ IX đề ra, góp phần tích cực trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển của quận nhà.

Các đại biểu nghiêm túc nghiên cứu phương hướng, mục tiêu của Hội trong nhiệm kỳ tới.

Đặt mục tiêu cụ thể

Hội Luật gia quận Gò Vấp cũng đã đề ra phương hướng, mục tiêu mà Hội sẽ thực hiện trong Đại hội lần thứ X (2024- 2029). Cụ thể, Hội sẽ tiếp tục kiện toàn, phát triển tổ chức, nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động, tập hợp rộng rãi đội ngũ luật gia vào tổ chức Hội. Trong đó, Hội sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý để góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Bà Phạm Thị Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Hội sẽ chú trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chăm lo bồi dưỡng, giáo dục về chính trị, tư tưởng cho hội viên nhằm giúp hội viên nắm bắt kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng.

Tập trung củng cố, kiện toàn ban chấp hành các Chi hội cơ sở, nhất là các Chi hội phường, có kế hoạch hướng dẫn để các Chi hội duy trì thường xuyên sinh hoạt định kỳ. Từ đó, đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và thực hiện tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân, cho đối tượng thuộc gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số và những người yếu thế…

Quận Ủy - UBND - UB MTTQ quận Gò Vấp, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đặc biệt, sẽ phát huy vai trò của tổ chức Hội Luật gia quận trong công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể quận, với chính quyền cơ sở nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2024-2029 này, Hội cũng sẽ chủ động cùng với Hội Luật gia thành phố và phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong quận tham gia, đóng góp ý kiến vào các dự án Luật, các văn bản quy phạm pháp luật…; đảm bảo tính khoa học, khách quan và khả thi theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng ý kiến đóng góp.

Hội cũng là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Gò Vấp. Vì thế, luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động từ thiện như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương; ủng hộ quỹ vì biển đảo, cứu trợ đồng bào vùng bị thiên tai, bão lụt, dịch bệnh… do Hội Luật gia thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Ban chấp hành Hội Luật gia quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt hội viên.

Cũng tại Đại hội, Hội đã tiến hành bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029 có 11 ủy viên, trong đó gồm Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch chuyên trách. Luật gia Hồ Văn Phú, Chủ tịch Hội Luật gia quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Luật gia quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2024-2029

Dịp này, Hội Luật gia Tp.HCM cũng đã quyết định tặng giấy khen cho 20 tập thể (thuộc Hội Luật gia quận Gò Vấp) và 10 luật gia đang công tác tại Hội vì đã có những đóng góp cho sự phát triển chung của Hội Luật gia Tp.HCM.

Nguyễn Nam

Tags

BÌNH LUẬN