Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/8

Quốc hội đã chính thức chốt phương án điều chỉnh hiệu lực thi hành của Luật Đất đai (sửa đổi) từ ngày 1/8, sớm hơn 5 tháng so với kế hoạch ban đầu…

Chiều 8/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, với tỷ lệ 463/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,07% tổng số đại biểu).

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua nghị quyết.

Theo đó, Quốc hội quyết định điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 với việc bổ sung vào Chương trình, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 6/2024) theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn hai dự án luật, nghị quyết.

Cụ thể là bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 (tên gọi chính thức của Luật sẽ được Quốc hội xem xét, quyết định khi xem xét, thông qua dự án Luật);

Bổ sung Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV).

Cùng đó, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024) 8 dự án luật, gồm: Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Điện lực (sửa đổi); Luật Nhà giáo; Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

“Trường hợp dự án Luật được Chính phủ chuẩn bị tốt, quá trình thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phối hợp với Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo quy trình tại một kỳ họp”, Nghị quyết nêu rõ.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội.

Cũng tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 2 pháp lệnh: Pháp lệnh Chi phí tố tụng (điều chỉnh về chi phí tố tụng hình sự, chi phí tố tụng dân sự, chi phí tố tụng hành chính và chi phí tố tụng cho Hội thẩm); Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025), trình Quốc hội thông qua 12 luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến 10 dự án luật. Còn tại Kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2025), Quốc hội thông qua 10 luật.

Trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết này.

Đáng chú ý, ông Tùng cho biết, có ý kiến đề nghị làm rõ thêm sự cần thiết, tính cấp bách, khả thi của việc ban hành Luật điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng (trong năm 2024). Có ý kiến đề nghị chỉnh sửa tên Luật này để chỉ rõ việc điều chỉnh thời điểm có hiệu lực của các luật chứ không nêu chung là sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật.

UBTVQH nhận thấy, việc sớm triển khai thi hành các luật nêu trên sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc, bất cập, đưa các chính sách mới đã được Quốc hội quyết định vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đất đai, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, đẩy mạnh phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng.

Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự án Luật vào Chương trình năm 2024, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua ngay tại Đợt 2 của Kỳ họp thứ 7 này theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, chỉnh lý tên gọi của Luật này cho phù hợp với phạm vi sửa đổi là chỉ điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của các luật sớm hơn, cụ thể là từ ngày 1/8/2024.

Trước đó, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2023, Luật Đất đai 2024 được thông qua vào tháng 1/2024 và đều có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Như vậy, với Nghị quyết vừa thông qua, Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành sớm hơn 5 tháng.

Quốc hội yêu cầu tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm, bảo đảm thực hiện nghiêm Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. “Không trình Quốc hội dự án không bảo đảm đầy đủ hồ sơ, tài liệu, không bảo đảm chất lượng, tiến độ; không đề nghị bổ sung dự án, dự thảo vào Chương trình ở thời điểm sát kỳ họp hoặc trong kỳ họp Quốc hội, trừ trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách”, nghị quết của Quốc hội nêu rõ. Tăng cường kiểm soát quyền lực, chống tiêu cực, không để xảy ra tình trạng lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật, cũng là định hướng được Quốc hội quán triệt.

TỔNG QUAN VỀ LUẬT ĐẤT ĐAI (SỬA ĐỔI) NĂM 2024:

  1. Định giá đất theo nguyên tắc thị trường.
  2. Mở rộng đối tượng sử dụng đất: Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài chính thức là đối tượng sử dụng đất và được hưởng tương đối đầy đủ các quyền như công dân Việt Nam.
  3. Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, cho phép tích tụ đất đai.
  4. Quy định rõ các trường hợp thu hồi đất gắn với đảm bảo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
  5. Linh hoạt hơn trả tiền thuê đất một lần hay hàng năm và bổ sung các trường hợp được miễn/giảm tiền thuê đất.
  6. Cụ thể hóa khâu quy hoạch và đẩy mạnh phân cấp ủy quyền về quản lý nhà nước về đất đai.
  7. Quy định chi tiết thông tin, dữ liệu đất đai và trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia về đất đai.
  8. Bổ sung các điều kiện kinh doanh và chế tài để tăng hiệu lực thực thi của Luật Đất đai (sửa đổi).
  9. Các quy định chuyển tiếp linh hoạt góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn động lâu nay.
  10.  Hiệu lực sớm đối với một số nội dung và Luật Đất đai, nhiều Nghị định, Thông tư đã và đang tăng hiệu lực thực.
Nguyễn Nam

Tags

BÌNH LUẬN