Dự kiến Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam lãi gần 885 tỷ đồng

(VHGT) - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024 của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa được Bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) phê duyệt mục tiêu tổng doanh thu năm nay đạt 3.897 tỷ đồng và lãi sau thuế 885 tỷ đồng, tăng lần lượt 6% và 4% so với thực hiện năm 2023.

Bài viết liên quan

Theo đó, VATM có nhiệm vụ bảo đảm hoạt động bay an toàn, điều hòa, hiệu quả; kinh doanh có lãi; bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu đầu tư tại Tổng công ty và vốn của Tổng công ty đầu tư tại công ty con; hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của chủ sở hữu giao trong đó có chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Đối với kế hoạch cung ứng dịch vụ bảo đảm hoạt động bay, VATM phải đạt sản lượng 800.370 lượt chuyến điều hành bay, tăng gần 6% so với thực hiện năm 2023.

Trong đó, điều hành bay đi, đến là 426.130 lượt chuyến, bằng 91% kết quả thực hiện năm 2023. Điều hành bay quá cảnh là 374.240 lượt chuyến, tăng gần 30%.

Về kế hoạch tài chính, VATM đặt mục tiêu tổng thu 5.641 tỷ đồng, tăng 13%. Trong đó tổng doanh thu ước đạt 3.897 tỷ đồng, tăng 6%. Tổng chi đạt 2.798 tỷ đồng, tăng gần 9%.

Công ty cũng kỳ vọng lợi nhuận sau thuế tăng 4% lên 885 tỷ đồng (sau khi trích quỹ khoa học công nghệ). Số nộp ngân sách Nhà nước tăng 19% lên 2.428 tỷ đồng.

Trong năm 2024, Bộ GTVT giao VATM triển khai 97 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 9.575 tỷ đồng, giải ngân trong năm 2024 là 1.198 tỷ đồng.

Bộ GTVT yêu cầu VATM tiếp tục tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như Dự án thành phần 2 “Các công trình phục vụ quản lý bay” Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1; Trung tâm Kiểm soát không lưu Hồ Chí Minh (ATCC/HCM).

Linh Đan

Tags

BÌNH LUẬN