VATM tham dự hội nghị CNS SG/28

Tại Hội nghị lần thứ 28 Tiểu nhóm Thông tin, Dẫn đường và Giám sát (CNS SG/28) đã có 13 nội dung chính được trao đổi, trong đó đáng chú ý là vấn đề về an ninh mạng hệ thống CNS/ATM; và sự đổi mới, các công nghệ hiện đại...

Trong khoảng thời gian 5 ngày (từ ngày 1 - 5/7/2024), CNS SG/28 đã diễn ra tại trụ sở ICAO khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Bangkok, Thái Lan) với sự tham gia của 125 đại biểu đến từ 33 quốc gia/vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế và nhà cung cấp thiết bị, dịch vụ thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không. Đoàn Việt Nam gồm các đại biểu đại diện Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam tham dự.

Các đại biểu tham gia hội nghị CNS SG/28.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng trao đổi 13 nội dung chính, 35 tài liệu làm việc (working paper), 26 văn bản thông tin (information paper) và 11 bài thuyết trình liên quan tới các khía cạnh của CNS, bao gồm: quản lý thông tin (Information Management - IM); dịch vụ thông tin cố định hàng không (Aeronautical Fixed Service - AFS); dịch vụ thông tin lưu động hàng không (Aeronautical Mobile Communication Service - AMS); dịch vụ dẫn đường (Navigation) và dịch vụ giám sát (Surveillance); tự động hóa (Automation); xem xét và cập nhật tình hình hoạt động tại khu vực liên quan tới lĩnh vực CNS (Regional Implementation review and update); xem xét tình trạng xuống cấp, thiếu sót của CNS; yếu tố con người (Human Factors) và nhân sự kỹ thuật với an toàn không (Air Traffic Safety Electronics Personnel - ATSEPs); vấn đề về an ninh mạng hệ thống CNS/ATM; sự đổi mới, các công nghệ hiện đại và các nội dung khác.

Đại diện VATM cùng Chủ tịch và thư ký tiểu nhóm CNS.

Kết thúc hội thảo, các quốc gia tham dự đánh giá cao các nội dung trình bày, thảo luận và cùng xem xét các bài học kinh nghiệm và kế hoạch thực hiện các dịch vụ CNS trong tương lai.

Hoàng Mỹ

Tags

BÌNH LUẬN