Tìm kiếm: flightaware

Hàng không Việt Nam thuộc nhóm có tỉ lệ hủy chuyến thấp nhất
Hàng không Việt Nam thuộc nhóm có tỉ lệ hủy chuyến thấp nhất

(VHGT) - Trong số các sân bay dẫn đầu thế giới về tình trạng chậm chuyến, hủy chuyến theo báo cáo của FlightAware, không có sân bay nào của Việt Nam. Vì vậy, việc tăng thêm chuyến bay, đặc biệt ở giai đoạn cao điểm hiện nay, sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.